آخرین اخبار «سدسازی ها

رودکی اشعارش را در ده بحر و هفتاد وسه وزن سروده است و تقریباً بیشتر بحور فارسی و زحافات متفاوت آن را به کار برده است. ریچارد فرای عقیده دارد که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط فارسی نقش داشتهاست. او خود گفتهاست: «مثنوی را جهت آن نگفتم که آن را حمایل کنند، بل تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند که مثنوی معراج حقایق است نه آنکه نردبان را بر دوش بگیرند و شهر به شهر بگردند.» بنابراین، عرفان مولانا صرفاً عرفان تفسیر نیست بلکه عرفان تغییر است. ویژگی دیگر اسلوب شعر رودکی، قدرت القای هنری است که به برجستگی هر اندیشه یا احساسی بیش از سابقة آن در ضمیر خواننده و بیننده میانجامد و او را در تنگنای نیازمندی به آن اثر ادبی قرار میدهد.

گفت: اختلاف در ظرفیت است که محمد را گنجایش بیکران بود، هر چه از شراب معرفت در جام او میریختند همچنان خمار بود و جامی دیگر طلب میکرد. مثنوی معنوی مهمترین اثر مولوی است. مولانا کتاب مثنوی معنوی را با بیت «بشنو این نی چون شکایت میکند /از جداییها حکایت میکند» آغاز مینماید. چون بیش از ۵۰ سال داشت که نظم مثنوی را آغاز کرد. گرچه آغاز مثنوی مولانا (نی نامه) با دیگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد امّا روح نیایش و توجّه به حق، در تار و پود آن نهفتهاست. مولوی زادهٔ بلخ خوارزمشاهیان (خراسان در ایران بزرگ، یا وخش (شهر) بود و در زمان تصنیف آثارش (همچون مثنوی) در قونیه در دیار روم میزیست.

چندی پیش دکتر محمد رجبی به دعوت سفارت پاکستان درمراسمی با عنوان «روز سیاه کشمیر» سخنرانی ای پیرامون «تاریخ کشمیر و احتمال خویشاوندی آنها با سایر اقوام نزدیک و دور» ارائه داد که این بحث حاوی نکاتی بود که اکنون به صورت مقاله ای مجزا تقدیم می شود. این نوع جراحی را می توان با یک برش بزرگ یا با استفاده از لاپاراسکوپی انجام داد ، که از برش های کوچک و دوربین متصل به دستگاه استفاده می کند تا جراح ببیند چه کاری باید انجام دهد و بهترین تصمیم را بگیرد. آثار او بهطور گسترده در سراسر ایرانِ بزرگ خوانده میشود و ترجمه آثار او در ترکیه، آذربایجان، ایالات متحده، و جنوب آسیا بسیار پرطرفدار و محبوب هستند.

دلیل این امر این است که اکثر جانشینان مولوی در طریقهٔ تصوف مربوط به او از ناحیهٔ قونیه بودند و آرامگاه وی نیز در قونیه است. در جزیره آختامار بقایای صومعهای مسیحی بنام صلیب مقدس قرار دارد که در سال ۹۲۱ میلادی ساخته شده است. پیچ خوردگی روده کوچک در کودکان و نوزادان اغلب به دلیل مشکلی در شکل گیری روده ها و قرار گرفتن آنها در محل اشتباه اتفاق میافتد. به علاوه بیش از سی و پنج هزار بیت به فارسی، او حدود هزار بیت به عربی و کمتر از دویست بیت (اغلب به ملمع فارسی-ترکی یا فارسی-یوانی) به ترکی و یونانی (جمعاً کمتر از یک سوم از یک درصد اشعارش) در این دیوان دارد.

این مجموعه شعر دارای شش جلد است و بیست و هفت هزار بیت دارد. اگر بخواهیم مجموعهٔ عظیم و پربار بیست و شش هزار بیتی مثنوی معنوی را کوتاه و خلاصه کنیم، به هجده بیتی میرسیم که سرآغاز دفتر اوّل مولاناست و به «نی نامه» شهرت یافتهاست. اهمیت مثنوی نه از آن رو که از آثار قدیم ادبیات فارسی است؛ بلکه از آن جهت است که برای بشر سرگشته امروز پیام رهایی و وارستگی دارد.

رستوران شرزه، رستورانی سنتی است و موسیقی زندهای که در آن نواخته میشود و بیشتر مواقع قدیمی است، آدم را به سالهای دور میبرد. منشاء بیشتر دریاچه های موجود در عمل یخچالهاست ( پر شدن حوضه ها که بوسیله یخچال ها حفرشده ، یا بسته شدن جریان رودخانه ها بوسیله یخ ) انواع دیگر دریاچه عبارت است از دریاچه های حادث از انسداد اتفاقی جریان آب رودخانه ، دریاچه های طوقی ، مردابهای ساحلی که در نزدیک مصب رودخانه تشکیل میشوند، قسمتهائی از اقیانوس که بواسطه عمل آتشفشانی جدا میشوند، و دهانه های آتشفشانهای خاموش که آب در آنها گرد می آید.

بیشتر آثار مولوی به زبان فارسی سروده شدهاست، اما در اشعارش بهندرت از ترکی، عربی و کاپادوسیهای یونانی نیز استفاده کردهاست. به خصوص اینکه حقوق بینالملل نیز تاکنون در ایجاد یک معاهده برای حفظ حقوق آبی دولتها موفق نبوده است. مهدی قمشی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مزایا و معایب سدسازی در کشور اظهار داشت: سدسازی به این سادگی زیر سوال نمیرود، ما کشوری خشک و نیمه خشکی هستیم و آب کم داریم و برای پوشش نیاز آبی در امور شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی قطعا نیاز به ساخت سد و ذخیره آب در فصول پرآب برای استفاده در فصول کم آب هستیم اما در عین حال اگر مسیر رودخانهها را پر از سد کنیم یکی از اشکالات عمده مسئله زیست محیطی است.

اما اگر از ما بپرسند چه جایگاهی برای شفای بیماران در ابعاد معنوی قایل هستیم، تقریباً باید اذعان کنیم که مستند علمی برای آنها تهیه نکردهایم و اصولاً نمیدانیم و یا نمیتوانیم از میزان تأثیر اعتقادات مذهبی و معنوی بر سلامت مطلع شویم و آن را به کار گیریم. ایرانیان، افغانها، تاجیکها، ترکها، یونانیان، دیگر مسلمانان آسیای مرکزی و مسلمانان آسیای جنوب شرقی در طی هفت قرن گذشته به شدت از میراث معنوی رومی تأثیر گرفتهاند. این سخنان توسط پسر او، سلطان ولد، یا یکی دیگر از مریدان یادداشت شده و بدینصورت درآمدهاست. مانویان اقلیتی مستقل و آزاد در این ناحیه بودند.

در مقدمهٔ عربی مثنوی معنوی نیز که نوشته خود مولانا است، این کتاب به تأکید «اصول دین» نامیده میشود ((به عربی: «هذا كتابً المثنوي، وهّو اصولُ اصولِ اصولِ الدين»)). مثنوی فقط عرفان نظری نیست بلکه کتابی است جامع عرفان نظری و عملی. اما بایزید به جامی مست شد و نعره برآورد: شگفتا که مرا چه مقام و منزلتی است! شمس تبریزی در حدود سال ۶۴۲ قمری به مولانا پیوست و چنان او را شیفته کرد، که درس و وعظ را کنار گذاشت و به شعر و ترانه و دف و سماع پرداخت و از آن زمان طبعش در شعر و شاعری شکوفا شد و به سرودن اشعار پرشور عرفانی پرداخت.

این خطابهها به فارسی ساده است، اما نقل قولهای عربی و روایت او از تاریخ و احادیث، نشان از تبحر وی در علوم اسلامی دارد. درصد ناچیزی از این غزلیات به زبانهای یونانی و عربی و ترکی است و عمده غزلیات موجود در این دیوان به فارسی سروده شدهاند. چشمههای آب گوارا و طبیعت بکر با چشماندازهای منحصربهفرد، روستای غازم آباد را از سایر روستاهای استان، متمایز کرده است. محدودیت منابع آبی کشور از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامهریزی اصولی و صحیح برای استفاده از مقدار آب موجود و وقوع خشکسالیهای چند دهه اخیر، باعث شده مسأله «آب» به یکی از مسائل مهم داخلی و بین المللی کشورمان تبدیل شود.

در جنوب خاوری زاگرس ، به ویژه در حد فاصل میان گسل کازرون در باختر و گسل میناب در خاور (حوضه فارس ) ، سنگ های پرکامبرین پسین رخساره کولایی – تبخیری دارند که نخستین بار توسط تاورنیه (1642) مطالعه شده است براساس شواهد موجود به نظر می رسد که در پی فارهای کششی رخداد کوهزایی کاتانگایی در نیمه جنوب خاوری زاگرس ، حوضه های تبخیری تشکیل شده و رسوبات کولابی به همراه روانه های آذرین مربوط به فاز گرانیت زایی کاتانگایی در آن انباشته شده است .

داروهای مورد استفاده برای شیمی درمانی وارد جریان خون شده و به هر سلول سرطانی که قبل از عمل به سیستم خون یا سیستم لنفاوی ریخته شده حمله می کنند. 1- مهم ترین منابع آب قابل دسترس را بنویسید: در فصول سرد سال، ریزش برف و باران به صورت جریان آب رودها، منابع آب کشور را تغذیه می­کند و در فصول گرم، آب های فرو رفته در زمین به صورت چشمه، چاه و قنات، آب موردنیاز ساکنان بخش های مختلف را تأمین می نمایند.

پاییز، زمستان، تابستان و بهار فصل هایی هستند که برای سفر به تهران و بازدید از چیتگر عالی به نظر می رسند. رباعیات مولانا بخشی از دیوان اوست. غزلیات و «دیوان شمس تبریزی» (یا دیوان کبیر)، محبوبیت فراوانی کسب کردهاند. کسی نمیداند شمس تبریزی به مولانا چه گفت و چه آموخت که اینگونه دگرگونش کرد؛ اما واضح است که شمس تبریزی عالم و جهاندیده بود و برخی به خطا گمان کردهاند که او از حیث دانش و فن بیبهره بودهاست که نوشتههای او بهترین گواه بر دانش گستردهاش در ادبیات، لغت، تفسیر قرآن و عرفان است. پاسخ: نوک پونز تیز است و این یعنی آنکه سطح تماس خیلی کوچک است.

حبابهای دی اکسید کربن از اعماق زمین به سطح این استخر میرسند. دریاچه بایکال از سال 1996 در میراث جهانی یونسکو ثبت شد و بیش از 2500 گونه از گیاهان و حیوانات، به لطف سطح بالایی از اکسیژن در آب آن سکونت دارند. در این رهگذر دبیر موسسه ۱۳ فروردین با اشاره به خشک شدن کامل چشمه بنگ بهعنوان تنها چشمه باقیمانده در پریشان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به استمرار خشکسالی در منطقه کازرون و عدم ورود آب به دریاچه پریشان، تنها چشمهای که از این دریاچه طی چند سال گذشته باقیمانده بود نیز بهطور کامل خشکشده است.

مثلاً ارامنه معتقدند که این رودخانه به نام آراست که نوهی بزرگ خاندان هایک بود، گذاشته شده است. بزرگ ترین دریاچه جهان – آیا می دانید مساحت بزرگ ترین دریاچه دنیا چقدر است؟ تحقیقات نشان می دهند که طول ترکیب روده بزرگ و کوچک حداقل 15 فوت (4.6 متر) است. این رود به همراه رود اورینوکو یکی از اصلی ترین زیستگاه های دلفین رودخانه ای آمازون است، بزرگترین دلفین رودخانه ای که می تواند تا طول 2.6 متر رشد کند. این کتاب مجموعهٔ تقریرات هفتاد و یک گانهٔ مولاناست که در طول سی سال در مجالس فراهم آمدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید