خبرگزاری صدا و سیما

به خاطر استفاده بهتر از آب این رودخانه ها برای زراعت و تولید برق، بندهایی روی این رودها احداث شده است که می توانیم از بندهای سروبی، نقلو، درونته، بنده کانال ننگرهار، ماهیپر،خروار و بتخاک نام ببریم . از آنجایی که این رودخانه غیر قابل کشتیرانی است، بناً در چارچوب تعریفی که کنوانسیون ملل متحد ۱۹۹۷ از آبراهها ارایه کرده، میگنجد. مسیر دریاچه در زمستان و پاییز به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی، غیر قابل تردد خواهد بود. وی فرد توانگر و با نفوذی بود و تمایل و علاقه شدیدی به هنرهای متعدد داشت.

این امکانات شامل پیست اسکیت، میز پینگپنگ، فوتبال دستی، زمین بازی بدمینتون، زمین والیبال، میز شطرنج، مسیرهای متعدد برای دویدن و پیادهروی، وسایل ورزشی، سینما چهار بعدی و زمین بازی کودکان میشود. یک راه این است که وسایل لازم برای کمپ مانند چادر و کیسه خواب را با خود ببرید و کمپینگ در طبیعت و اقامتی متفاوت را تجربه کنید. در مقاله بالا به معرفی، مسیردسترسی، دیدنی ها و آدرس دریاجه ممرز نوشهر پرداختیم. نمونۀ ویژگیها و رازهای ساختار زیباییشناسانة سخن رودکی عبارت از اینها است: پیوند و تناسب میان صورت و معنا، قدرت القای هنری بالا و کمنظیر، بازآفرینی هنرمندانة طبیعت و محیط پیرامون شاعر با کمک صور خیال بهویژه تشبیه و تشخیص، کاربرد زبان در جایگاه تجلّیگاه شگردهای مختلف جمال هنری و معماری هوشمندانة زبان و موسیقاییکردن عواطف انسانی در زبان.

وی در خاطرات خود آوردهاست: وقتی در بلده در اردوی همایونی بودم، دستورالعملی به جناب بهاء الملک وزیر من و من مرحمت فرمودند که میانکاله را ضبط کرده قلعه ای بسازیم، و در او ساخلو بگذاریم. هنگامی که نصربن احمد سامانی به هرات رفته، دیرگاهی در آن دیار مانده بود، هیچ کس را یارای آن نبود تا از پادشاه بخواهد که بخارا بازگردد؛ درباریان از رودکی خواستند تا او این وظیفه دشوار را بپذیرد.رودکی شعر پر آوازه « بوی جوی مولیان آید همی ـ یاد یار مهربان آید همی » را سروده است. یکی دیگر از مکانهای تاریخی که با قدمتی 200 ساله در حاشیه رود ارس واقع شده ، حمام کردشت است این حمام در جوار روستای کردشت ودر نزدیکی قلعه کردشت واقع گردیده .معماری زیبا ومنحصر بفرد آجری آن شایان توجه است .اب مصرفی این حمام توسط رود ارس تامین می شده .

ارس نام رودخانهای نسبتاً پرآب و خروشان است که در فاصله 2 کیلومتری جلفا پس از گذشت از بستر تنگ کوهستانی که در کوههای نزدیک جلفا ایجاد نموده است وارد جلفا می شود. به عنوان مثال در کتاب نزهت القلوب نوشتهی حمدالله مستوفی، از دریاچه تحت عنوان دریاچه یا بحیرهای کوچک نام برده شده است که در آن ماهیگیری به وفور انجام میشود. انواع دیگر جراحی سرطان رودهی بزرگ از این قرارند:آندوسکوپی: جراح با استفاده از این روش ممکن است برخی از سرطانهای کوچک و موضعی را از بین ببرد.

انسداد روده ممکن است در هر سنی از نوزادی تا سالخوردگی فرد را مبتلا کند اما علت انسداد روده در کودکان اختلالات مادرزادی موجود در ساختار روده ها می باشد. به گفته ظهرابی، اداره کل حفاظت محیط زیست، برنامههایی مانند لایروبی کانالها و آبراهههای ورودی به دریاچه، اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز جهت جلوگیری از ورود رسوب به دریاچه، برنامههای آموزشی و تنویر افکار عمومی، اجرای طرح پایلوت کشاورزی پایدار در روستاها وجلوگیری از تغییر کاربری اراضی پیرامون دریاچه انجام داده است. برای اجرای طرح انتقال آب ازسد نرگسی به تالاب پریشان تفاهم نامهای بین اداره کل محیط زیست استان فارس و آب منطقهای فارس امضاء خواهد شد که پنجاه در صد از هزینه انتقال آب از سد نرگسی به تالاب پریشان اداره کل محیط زیست استان فارس و ۵۰ در صد هم آب منطقهای پرداخت خواهد کرد.

همین قیامتی که در زبان ایجاد میکند و نیز عواملی که موجب نظام موسیقایی شگرف سرودههای او میشود، عامل جذّابیت و ماندگاری شعرهای رودکی است. اینان عشقها و نفرتهای خود را متناسب با زمان به زبان طبیعی خویش بیان میکردند. شاعر باید از قوانین ثابت و مکرّر طبیعت سرمشق بگیرد و صفات و روحیات همگانی و ثابت و دیرپای انسان را به تصویر بکشد؛ یعنی به اموری بپردازد که جاودانه و طبیعی و مکرّر است، مانند عشق، زیبایی طبیعی، وصف طبیعت و حالات طبیعی انسان و اشیاء، نه به امور گذرا و لحظهای.

دریاچه بختگان، وارون سدهای سنگی، خود سدی طبیعی در برابر پیشروی گسترهی کویری به سوی استان فارس بود. همچنین هماهنگی شگفتی میان صورت و معنی و تناسب شگرفی در تکتک ابیات آن وجود دارد و رعایت تعادل میان لفظ و معنی در کلّ قصیده مشاهده میشود؛ زیرا به تعبیر شبلی نعمانی که از کتاب العمده ابن رشیق متأثّر است: «لفظ به منزلة جسم و مضمون یا معنی، روح آن است و ارتباط این دو با هم، ارتباط روح است با جسم که اگر آن ناتوان باشد این نیز ناتوان خواهد بود» (شبلی نعمانی، 1339: 51). اصولاً در شعر رودکی صراحت لهجه و روشنی بیان با سادگی و ایجاز همراه است.

آدام متز سوئیسی از آن به دورة «رنسانس اسلامی» (متز، 1388) تعبیر میکند و شرقشناس روس، ولادیمیر مینورسکی آن را «میانپردة ایرانی» مینامد (ر.ک: طباطبایی، 1389)؛ زیرا این دوره میان دو دورة تاریک تاریخ ایران، دو قرن سکوت و سدة ششم به بعد و عصر زوال تفکّر و هجوم مغول، قرار گرفته است. منبع عکس: آژانس عکس تهران (عکاس: احمد آقاسیانی)ورودی و درب اصلی پارک ملت که جنب خیابان ولیعصر (عج) قرار دارد، یکی از زیباترین قسمتهای این پارک است که با گلکاری، مجسمههای هنری و آبنمای کوچک، تماشایی شده است. چگونه با مترو به پارک ملت برویم؟

بنابراین، همة ساختارهای کوچکتر چون شعر، نثر، موسیقی، طب و معماری به پیروی آن در جایگاه بلندی قرار دارند. با همة تلاشهای خصمانهای که برخی برای نابودی آن انجام دادند، اما هنوز علاوه بر سه کشور پارسیزبان ایران، افغانستان و تاجیکستان، دوستداران بسیاری در پهنة گستردهای از جهان،از کاشغر چین تا قاهره و کشورهای بسیار دیگری مانند ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، آذربایجان، ترکیه و عراق به زبان فارسی سخن میگویند و بدان مباهات میکنند (ر.ک. همچنین این کیفیت را در توصیف و تشبیههای او که «غالباً از گزاف و مبالغة لاطایل» خالی است و نیز صرفاً در «لفظ، همه خوب و هم به معنی آسان» او نباید پی گرفت (زرّینکوب، 1370: 14-15)؛ هر چند رودکی در استفاده از صنعتهای بدیعی و شگردهای بیانی بسیار توانا و خلّاق است؛ چنان که از نمونههای بیانی ذیل دریافت میشود.

شاعر برای انتقال این معانی به مخاطب از آرایة تشبیه بیش از همه سود میبرد، بهویژه تشبیه گسترده که پایههای آن ذکر شده است. در ادامه نیز با برشمردن ویژگیهای فصل بهار یعنی بویخوش، خرّمی و رنگارنگی طبیعت و زیبایی و آراستگی آن، مخاطب را برمیانگیزد و نوعی حسّ نوستالژی و بازگشت به طبیعت در او ایجاد میکند. خواهان تحریک و انگیزش کدام اندیشه یا احساس در مخاطب است؟ چیزی که در این تالاب توجه همه را در به خود جلب خواهد کرد، درختان خشکیده سرتاسر تالاب است. با توجّه به همة شگردها و صنعتهای موجود در این قصیدة نسبتاً بلند، مشاهده میشود که ساختار شعر رودکی زیبا، منسجم و استوار است؛ به گونهای که نمیتوان بیتی از این قصیده را حذف کرد، در حالی که ساختار شعر همانند قبل استوار و منسجم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید