خلاصه ای از آنالیز خوراکهای دامی رایج منطقه اردبیل

این رخداد میتواند اثرات افزایش دمای بدن مادری در مراحل اولیه را توضیح دهد و میتواند پیامدهایی برای رشد فولیکولی در مراحل بعدی داشته باشد. با شروع شیردهی ، نیاز کلسیم در طی چند روز به سه برابر افزایش می یابد. در آستانه استرس، عملکرد سلولی به سمت بقا تغییر می یابد. آسیب به تخمک در طی دوره پیش­تخمک گذاری از طریق شوک حرارتی باعث رخداد استرس اکسیداتیو می شود. چراکه اثرات استرس گرمایی هم در داخل بدن و هم در القای شوک حرارتی در آزمایشگاه ، با استفاده از آنتیاکسیدانها کاهش یافته اند. در طول زمان کاهش یافته است.

گاو امروزی به طور همزمان از لحاظ تولید شیر بسیار مولد و از نظر تولیدمثلی نابارور است. از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی. و از آنجایی که در سال ۹۸ و ۹۹ با نوسانات قیمت روز گوسفند زنده روبرو هستیم نمی توان نرخ کاملا دقیق را در این بخش از از نرخ روز قرار دهیم بنابراین شما می توانید با یک تماس توسط بخش فروش ما نرخ دقیق و روز را دریافت کنید و در صورت نیاز ثبت سفارش خود را انجام دهید. در این کارگاه تلاش گردید تا شرکت کنندگان با اهمیت صنعت دامپروری و جایگاه آن بیشتر آشنا شده و جایگاه لنگش در بین عوارضی که منجر به ایجاد زیان اقتصادی در گله می شود را شناخته و اهمیت سم چینی در جلوگیری و بهبود احتمالی این رخداد را بررسی نمایند.

اولین کارگاه از سری کارگاه های این مجموعه با عنوان پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم) در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تدریس آقای دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری آقای دکتر نجاتی از گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) برگزار شد. این استرس گرمایی همچنین باعث افزایش دمای بدن شده و پیامدهای نامطلوبی در هورمون های تولید مثلی دارد. هدف از این بررسی، برجسته کردن هریک از جنبه های تولید مثلی گاو و طرحریزی استراتژیهای کاهشی برای هر کدام از آنها است. گاو های هلشتاین نژاد گاو های شیری بزرگ هستند که از شمال هلند و فریسلند بوجود آمده اند.

گاو هلشتاین در ابتدا در سال 1852 توسط فردی به نام “Winthrop Chenery” به ایالات متحده برده شد. هدف مطالعه¬ی کنونی بررسی اثر تغذیه¬ی اسید اینولئیک مزدوج (CLA) محافظت شده بر تولید و انجمادپذیری اسپرم گاو نر هلشتاین بود. ولترها روسوها افکار و سنن آزادیخواهی آزادی سیاسی آزادی فکر آزادی مطبوعات عدالت اجتماعی و تمام اینها را از انگلستان به فرانسه سوغات آوردند و ملت انگلیس همیشه نشان دادهاست که کلیه ارزشهای روحی و معنوی و اخلاقی و بشری را محترم شمرده و کمک کردهاست در انگلستان هنرمندان و شعر او حکمایی بودهاند که در درجه اول در دنیا قرار دارند یک شکسپیر برای افتخار یک قوم کافی است اگر بخواهم اسامیشان را بگویم خیلی طولانی میشود ولی وقتی که به تحول اجتماعی انگلیس نظر بیفکنیم میبینیم که باچه متانت و سلامتی قدم به قدم آزادی خودشان را بدست آوردهاند اما وقتی که به سیاست خارجی آن نگاه میکنیم سیاست استعماری انگلیس میبینیم که یک تضاد بینی با روحیه خود ملت دارد در اینجا مشاهده میکنیم که هر چه در نهاد و تربیت ملت انگلیس روح آزادی و آزادمنشی و آزادیخواهی و اعتماد و تقوای سیاسی و اخلاقی وجود داشته در سیاست استعماری روح خباثت و بی پروایی و وحشیگری و خونریزی و خودسری وجود دارد ولی این سیاست خارجی یک ایده آل و هدف دارد که از سیاست و روشهای قدیم اتخاذ شده نتیجه و آن این است که در داخله انگلستان آزادی و آسایش افراد ملت در خارجه سلطه قهقرایی حکمفرمایی میکند علت این تضاد را بنده حالا عرض میکنم که چطور این ملتی که این طور روح آزادیخواهی و بشریت دارد یک همچو سیاست خارجی بروز میکند علتش برای کسانی که به تاریخ انگلستان آشنا هستند خیلی سادهاست و آن این است که میبینیم در قرنهای شانزدهم و هفدهم در زمان سلاطینی مانند هانری هشتم یا ملکه الیزابت، برای عظمت امپراطوری انگلستان، دولت انگلستان، پادشاه انگلیس یا ملکه انگلیس از وجود دزدان دریایی استفاده میکند این اشخاص که پیشه راهزنی در دریا داشتند یک کشتی داشتند در دریا که مسلح هم بود میرسیدند به کشتیهای تجارتی و غارت میکردند اینها اولین پایهایست که در کلنیهای انگلیسی بودند و مامورینی که برای کلنیها میفرستادند از بین همین دزدان دریایی یعنی از جنایتکاران و مجرمینی که در حبس محکومیت داشتند نمیفرستادند به آنها ماموریت میدادند که بروند فلان کلنی را اداره بکنند و انگلیسها را میدانیم یک ملتی هستند که برای حفظ اداب و سنن قدیمی خیلی دقیق هستند که آنها را اجرا کنند و کوشش میکنند بهمین جهت اعقاب همان دزدان دریایی و احفار همان جنایتکاران که از حبسها رها میکردند که بروند در کلنیها همانها سیاست خارجی انگلستان را اداره میکنند به این جهت است که یک نفر آدم مطلع تعجب نمیکند وقتی که میبیند یک انگلیسی در انگلستان یک جنتلمن به تمام معنی است و در خارج از انگلستان از قماش و کرباس همان مزدورانی است که برای خودشان انتخاب میکنند یعنی حاضر بهر کاری هستند هر کار به تمام کارها اطلاق میشود و در مزدوران انگلیسی حاضر به هرکاری هستند دو مطلب شنیدم که امیدوارم مال این کشور نباشد مال یکی دیگر از کشورها خاورمیانه باشد ولی جریان نشان خواهد داد با مراجعه به روزنامهها و اخبار خارجی خواهید دید که از کجا سر در خواهد آورد میگویند که در یکی از ممالک خاورمیانه هم صحبت از نفت است و چون ممکن است که برای انگلیسها از تویش چیز خوبی دربیاید دو دستور دادند که هر کدامش شد اجرا بکنند یک دستورش این است که دولت آن کشور خارجی بیاید لایحهای را که به مجلس داده شدهاست پس بگیرد دستور دوم اسن است که بعضی از وکلای آن پارلمان پیشنهاد بدهندکه آن دولت جاسوس خودش مامور مذاکره با انگلیسها بشود آقایان خواهش میکنم توجه کنند به اخبار خارجی این چند روز ببینند در هر جا صدای یک چنین پیشنهادی یا یک چنین استردادی درآمد مسلم بدانند که بدستور انگلیسها بوده و آنها نوکر انگلیسها هستند و برای عظمت امپراطوری انگلیس این مامورین انگلیسی که وضعشان را عرض کردم با یک روش قهر و و غضب و با یک سلطه آمرانه سیاست استعماری و استثماری بریتانیا را مانند سیاست استعماری و استثماری روسیه تزاری اجرا میکنند چون اینها در یک مدتی از تاریخ بطور توازن با هم پیش میرفتند (جمال امامی – یواش یواش باز هم دارند پیش میروند) اینها برای پیشرفت مقصدشان از هیچگونه خیانت و فضیحت و هیچ فجایعی خودداری نکردند و برای آنکه موقعیت خودشان را حفظ کنند زجر و شکنجه قتل و انهدام شهرها هر نوع عمل بیرحمانه و غیربشری که فکر کنید مرتکب شدهاند و باز هم میشوند وضعیت رفتار انگلیسها در هندوستان پیش چشم همه هست احتیاجی بتذکر ندارد ولی یک موضوعی که شاید برای آقایان تازگی داشته باشد موضوع رفتاری است که انگلیسها با برادران هم جوار و همسایههای خودشان یعنی ایرلندیها در طول تاریخ داشتهاند ایرلند یک جزیره کوچکی است که تقریبا چسبیده به جزیره بریتانیا است و سکنه آن از نژاد کلت یا سلت هستند که قوم و خویش با آنگلوساکسن میشوند و بهیچوجه از لحاظ نژاد و تمدن پست تر از انگلیسها نبوده و نیستند و از افتخار ایرلندیها همین بس که یکنفر مثل برناردشاو که در همین چند روز قبل مرد داشتند که یکی از ستارههای درخشان ادبیات و سیاست یعنی یکی از اشخاصی است که میتواند با سعدیها و حافظهای ما یک جا نشیند با این همه وقتی که داستان محرومیتها و زجرها و شکنجههای این ایرلندیهای بیچاره را در زیر مهیز انگلیسها بخوانید ببینید که این ملت کوچک با این خاک دو وجبی خودش چه جور استقامت کرد و چه جور ایستادگی کرد و چند قرن طول کشید تا بالاخره خودش را نجات داد آنوقت درست انگلیسها را خواهید شناخت سرزمین ایرلند به علت اینکه سکنه قسمت جنوبیش متدین به دین کاتولیک بودند و مذهب پروتستان انگلیسها را قبول نکرده بودند سالهای سال تحت رنج و فشار و شکنجه بودند تا بالاخره بعد از این که هزاران کشته دادند هزاران سختی و مشقت کشیدند در سال ۱۷۹۳ حق رای دادن بدست آوردند حق رای دادن نه انتخاب شدن بلکه انتخاب کردن یعنی آنها حق داشتند که برای پارلمان ایرلند هر کدام از آقایان انگلیسها را که دلشان میخواهد انتخاب کنند ولی متاسفم که ما هنوز حق ایرلندیها را هم بدست نیاوردهایم ما ملت ایران هنوز حق نداریم که بگوییم کدام یک از نوکرهایتان برما حکومت کنند هر کدام را آنها میخواهند ما باید تبعیت بکنیم ولی همانطور که این ایرلند ضعیف و بیچاره و کم جمعیت که در این انگلستان قرار داشت موفق شد که بعد از این حق تمام حقوق را بدست بیاورد یعنی سیتوآین انکلیسی شناخته نشودو بعد از آنهم پافشاری کرد تا استقلال خودش را بدست بیاورد بخواست خدا و پشتیبانی ملت ایران ما هم از همین حقوق کوچک اول شروع میکنیم و بزودی تمام حقوق خودمان را بدست خواهیم آورد و همانطور که انگلستان با آن عظمت زورش به آنها نرسید فکر نکند که برای خاطر بشریت کاری نکردند و حق آنها را دادند خیر کشتارهایی در ایرلند کردند که تاریخی است و همه میدانند زنهای ایرلندی در لندن جلوی گلوله مسلسل دویدند زیر تراموای خوابیدند صدها و هزارها کشته دادند تا حقوق خودشان را بدست آوردند انوقت ما که حالا هیچ همسایه انگلیس هم نیستیم دیگر تمام شد یک وقتی ما دروازه هندوستان بودیم و همسایه انگلیس حالا کجا همسایه هستیم دیگر تمام شد ما باز در اثر تلقینات یک مشت مزدور و یک مشت جاهل، یک عده هم هستند مزدور نیستند ولی جاهل و نادان هستند میگوییم زورمان نمیرسد آقایان ما کجامان از ایرلندیها کمتر است چرا باید این روح یاس را داشته باشیم و فکر کنیم که زورمان نمیرسد کجای ما از ایرلندیها کمتر است شما تاریخ دنیا را نگاه کنید ببینید اندونزیها هیچوقت یک مملکتی بودند آنها توانستند خودشان را نحات بدهند هندوستان خودش را نجات داد مصر خودش را نجات داد ما کجامان از آنها کمتر است که با این روح محافظه کاری که بماها تلقین میکنند میگویند زورمان نمیرسد آخر آنها که میگویند، بگویند کجای اندونزی از ما زورش بیشتر است یا ایرلند کجا زورش از ما بیشتر است جز حس خودخواهی و حب این زندگی پست و ننگ هیچ چیز دیگر نیست اگر ما حاضر شویم که حقوق خودمان را مطالبه کنیم نمیگوییم قیام کنیم انقلاب کنیم نه، حاضر شویم مطالبه بکنیم مطمئن باشید موفق خواهیم شد آقایان این مذاکرات دولتهای ما با شرکت نفت گریهآور است گزارش محرمانهای که وزیر دارایی وقت برای حفظ در پرونده محرمانه نفت تهیه کرده خواندنی است و باورنکردنی راجع به فریزر و گس توی این گزارش یادداشت کردهاست که در پرونده بماند آنهم محرمانه تمامش مینویسد مستر فریزر تشریف آوردند گفتند رفتند به خط گلشائیان توی پرونده نفت موجود است پرونده محرمانه نه برای ترجمه البته اگر بنا باشد نامه بنویسند باید رعایت تمام مراسم نامهنگاری بشود این مسلم است ادب باید باشد ولی من میخواهم بپرسم از این وزیرهای دارایی که میآیند و پز میدهند یادداشت محرمانهای که در توی پرونده میگذارند چه لزومی دارد که این قدر پست و فرومایه باشد که بنویسد جناب فریزر تشریف آوردند چه مانعی داشت که بنویسد فریزر آمد آخر این فریزر و فریزرها کی هستند مگر غیر از اینکه نوکرهایی هستند که خانه ما را دزدی میکنند غارت میکنند ولی آن کسانی که این طور مینویسند و اینطور فکر میکنند آقایان نمایندگان محترم ای کسانی که شما خودتان را نفروختید میدانید آن کسانی که این طور فکر میکنند آنها خودشان را فروختهاند اینها این قدر نوکر صفت هستند که وقتی که فکر میکنند در فکر خودشان هم راجع به فریزرها فکر میکنند بازهم توی فکر خودش میگوید تشریف آوردند شما فکر کنید این انگلیسها که اینقدر جنتلمن هستند اینقدر آدابدان هستند اگر به انگلستان نرفتید اقلا در سینماهای اخبار دیدهاید که وقتی که جلوی پادشاه خودشان میرسند چه جور زانو به زمین میگذارند بعضیها زانوی او را میبوسند بعضیها دست او را میبوسند اینجور آدابدان هستند امریکاییها این جور نیستند آنها تربیت دیگری دارند ممکن است جلو رئیس جمهور بنشیند و پای خودش را بگذارد روی میز آنها از لحاظ آداب با اروپاییها فرق دارند ولی در تمام اروپا انگلیسها به آدابدانی معروفند چون اینها حق تماس دارند یا بزرگان خودشان میدانند که چه جور رفتار کنند آنوقت من گریهام گرفت که دیدم یک عکسی برداشتهاند جلو آن بیمارستانی که شرکت نفت داده تمام ایرانیها دست بسته جلو اعلیحضرت ایستادهاند مستر نور تگرافت رئیس شرکت نفت این جور ایستاده (دست به پشت سر) من به شما قول میدهم که این مستر نور تگرافت در تمام مدت عمرش جلو یک پاسبان لندنی این طور نایستادهاست و در توی این عکس من یک توجهاتی کردم و آن عکس حاضر است و اگر آقایان بخواهند حاضرم که نشان بدهم ببینند کارمندان شرکت نفت لبخند تا اینجایشان گرفته (اشاره بگوشهای خود) جناب آقای صالح و جناب آقای دکتر راجی دارند از غضب خودشان را میخورند ولی من دلم میخواست که بجای یک نفر از این آقایان بودم و با اردنگی او را بیرون میکردم فکر نکنید ما این جریان را فقط توی روزنامه خودمان نوشتیم (صحبت کرک انداخت معذرت میخواهم) جریان رفتن اعلیحضرت به بازدید آسایشگاه انگلیسها اینطور بود که اول تقاضا کردند دربار نپذیرفت بالاخره بعد از آمد و رفتهای زیاد بعد از وسوسههای بعضی از این رجال که حضور اعلیحضرت هستند قضیه به این ترتیب قطع شده بود که اعلیحضرت برای بازدید آسایشگاه به شاهآباده آسایشگاه مسلولین تشریف ببرند ضمنا یک نگاهی هم به آسایشگاه شرکت نفت آبادان بکنند آنهم آسایشگاه ناتمام و یادتان باشد که چه موقعی بود در موقعی بود که نامه مسلولین شرکت نفت این جا خوانده شده بود اینها بهر چیزی فوری جواب میدهند بهر حال این عکس گراور شد در بعضی روزنامهها این عکس تشریف فرمایی اعلیحضرت را گراور کردند فقط همین عکس بود که نور تگرافت این جوری ایستاده بود (دست به پشت) آخر شما میدانید که وقتی که اعلیحضرت همایونی به یک جایی تشریف میبرند سه هزار تا عکس از ایشان بر میدارند این بی جهت نیست که فقط یک عکس توی روزنامهها انداخته شود آخر مگر شاه در آسایشگاه شاهآباد نرفته بودند؟

برای خوش خوراک کردن جو ، رول کردن آن از آسیاب بهتر اثر دارد. علائم خفیفی از استرس گرمایی در THI بین ۶۸ تا ۷۴ دیده میشود و THI بیشتر از ۷۵ باعث کاهش شدید تولید میشود. در تابستان می تواند نشان از کاهش تولید فولیکول ها داشته باشد. مراحل آنترال فولیکول به ویژه در مرحله اولیه، در معرض خطر استرس گرمایی قرار دارند. علاوهبر همه این موارد سعی کنید از کارگران و افرادی در محیط دامداری استفاده کنید که افراد دلسوزی باشند تا بهطور مرتب به برنامهی غذایی و آب آشامیدنی آنها رسیده و محیط مناسبی برای گاو ها فراهم بیاورند تا بهسلامت آنها کمک کرده و بتوانند که گاوهای شیرده و گوشتی خوبی پرورش دهند.

هزاران سال پیش بر علیه خروسها شورش کرده بودند اما جد شاه خروس با کمک فنون جیفون آن ها را شکست داد و زیر کوه باستانی به بند کشید. در تابستان میزان گیرایی در میان گاوهای دوشا به طور قابلتوجهی کاهش می یابد، در حالی که تلیسه ها میزان گیرایی نسبتا بالاتری را نشان می­دهند. در این قیمت باید به شما بگوییم که نرخ خرید این دام بسیار بالا بوده و هر کسی قادر به خرید آنها نمی باشد.

به طور کلی به دلیل افزایش هزینه های تولید در دامپروری ها ، این قشر زحمت کش محبور به افزایش نرخ دام های خود می باشند . مطالعات تصویربرداری نشان دادهاند که افزایش دمای بدن، بر دینامیک اثرگذار بوده و منجر به افزایش فولیکول هایی با اندازه بزرگ، تخمک گذاری های دوتایی و دوقلوزایی، ظهور زودهنگام فولیکول پیش­تخمک گذار و طولانی شدن زمان غالبیت فولیکولی می­گردد. چرخه فحلی با ظهور دو یا سه موج فولیکولی، با انتخاب اولیه، انتخاب فولیکول غالب و مرحله غالبیت که منجر به تخمکگذاری میشود، مشخص می­گردد.

دینامیک فولیکولی شامل اضافه شدن گروه فولیکول های ابتدایی به جمعی از فولیکول های در حال رشد و در نهایت ایجاد فولیکول تخمک گذاری می­شود. این طیور به دلیل وزن بالا به خوبی نمیتوانند پرواز کنند اما به راحتی از روی فنس های ۱ متری میپرند. جنین قبل از لانه گزینی در معرض استرس گرمایی مادری قرار دارد، اما با ادامه روند تکامل، این حساسیت کاهش پیدا می­کند. دمای بالای هوا، ۱۰ روز قبل از فحلی، به طور خاصی با کاهش باروری مرتبط است. کسانی که خروس باز حرفه ای هستند جوجه ای مخصوص برای کسو و جنگاندن و آماده سازی جوجه جدید دارند که باید توجه داشت که جوجه مخصوص باید از قبل خسته شود و سپس با جوجه اصلی جنگانده شود.

به عنوان مثال و در حال حاضر سازه هایی را با دهانه ۳۲ متر طراحی و سپس ساخته ایم که وزن این سازه ها در متر هر متر مربع ۱۹ کیلو گرم تمام شده است، این یعنی انقلابی در احداث سوله گاو پروری و دامداری . مشاهده شده است که قرار گرفتن گاوهای شیری در معرض استرس گرمایی در روز 1 بعد از فحلی، هنگامی که جنین در مرحله یک یا دو سلولی است، نسبت جنین هایی را که به مرحله بلاستوسیتی در روز ۸ بعد از فحلی تکامل می­یابند را کاهش می­دهد. اثرات طولانیمدت استرس گرمایی حتی بعد از پایان تابستان هم میتواند بر داشتن آبستنی های موفق تاثیرگذار باشد.

همچنین، استرس گرمایی در دوره آبستنی میتواند باعث کاهش رشد جنینی شود. کارگاه در محیطی متفاوت در ییلاق جاغرق (کیلومتر ۲۰ مشهد) برگزار شد. حداقل فاصله تاسیسات دامداری جدید با مرز انتهائی زمین های فرودگاه یک کیلومتر می باشد . نظریه کاهش در سناریو استرس گرمایی همراه با مداخلات عملی مختلف مطرح خواهد شد و خلاصهای از ایدئولوژی های ژنتیکی باروری تحت تاثیر استرس گرمایی و ارزیابی کاربرد میدانی آن نیز ارائه خواهد شد. استرس گرمایی به عنوان عاملی مهم در کاهش نرخ باروری گاوهای شیری در ماه های آخر تابستان در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید