معرفی انواع مرغ و خروس زینتی

فرق عمده بین این نوع از گاو آهن با گاوآهنهای معمولی این است که گاوآهنهای اوریاد کلوخهای بزرگ، چمن، سنگ ریزه و علف های هرز و تیکه های چوب را به سطح زمین میآورد ولی گاوآهن های معمولی فقط خاک سطحی را جا به جا می کنند. تعداد زیادی از پاستورها یا افرادی که کار چوپانی گاو را انجام می دهند در کل مسیر دویدن گاو ها مستقر می شوند. ظاهر خروس ها از تنوع بالایی برخوردار است و آیتم های زیادی برای شخصی سازی آن ها وجود دارد!

بنابراین همانگونه که برای گرفتن نسل مرغوب، به خروس خوب توجه داریم باید مرغ اصیل هم داشته باشیم. مکی – بیانات همکار محترم وسیلهای داد که بنده هم در اطراف اهمیت مطبوعات و معتقدات سیاسی رجال وطنپرست ایران نسبت به مطبوعات مملکت عرایضی کرده باشم در یادداشتهای مرحوم مشیرالدولهاست که وقتی براوین قنسول سابق روسیه تزاری در اردبیل و وسفیر فوق العاده لنین وارد تهران شد برای مذاکره در اطراف ایجاد روابط دوستی بین ایران و کشور سویت شوروی مشیرالدوله در آن موقع باز چون مملکت در زیر سلطه سیاست یک طرفی بود پرواداشت و ملاحظه میکرد از اینکه با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای پاره کردن زنجیر اسارت عهد نامه ترکمان چای وارد مذاکره شود این رئیس الوزرای متوفی در یادداشت خود مینویسد به دو روزنامه نویس ششصد تومان پول دادم که در جراید خودشان نسبت بسیاست دولت انتقاد و حمله شدید بکنند که چرا با اتحاد جماهیر شوروی برای عقد قرار داد دوستی و سیاسی وارد مذاکره نمیشود آن دو روزنامه هم سیاست دولت را بباد انتقاد گرفتند و تا آنجا که انتظار من نبود حتی بمن فحش دادند و من توانستم در اثر این سیاست فورا به مشاورالممالک انصاری به اسلامبول تلگراف کنم که برای ایجاد روابط دوستی به طرف تفلیس حرکت کند چقدر فرق است بین رجال خدمتگذار و رجالی که نوکر و دست نشانده اجنبی هستند آنها معتقداتشان این بود رجال امروز مملکت هیئت حاکمه امروز مملکت برای خاطر نفت جنوب و دولت بریتانیای کبیر سرنیزه و قوای انتظامی حمله به چاپخانهها میکند ای خاک بر سر این رجال اگر این کار را کرده باشند اگر به دستور بیگانه اینکار را کرده باشند و ما اطمینان داریم که به دستور بیگانه کردهاند چرا؟

اگر ناخدا جامه بر تن درد، نه فقط مقداری از احتیاجات و ضروریات ما را تامین خواهد کرد بلکه احتیاج ما را از قرضه بیگانه بکلی مرتفع خواهد ساخت و آقایان نخواهند توانست با دادن قرضههای مفتضح ۲۵ میلیون دلاری که ۹ میلیون فرع به آن تعلق میگیرد و اجناس بنجل خودشان را آنجوری که اعلیحضرت همایونی فرمودند به ما بفروشند آنهم به قیمت خیلی گران اگر دولت امریکا حقیقه مقصودش مبارزه با مرام کمونیسم است و اگر قصدش این نیست که یک رقیب استعماری و اقتصادی خودش را از میدان بیرون کند برای اینکه جای او را بگیرد بما کمک کند با مداخله نکردن در امور ما کمک کنند به اینکه مستر تورتگرافتها نقشه شوم تجزیه ایران را به سپهبد رزمآرا ندهند.

به کودک مایعات سرد بسیار بنوشانید: (البته اگر این کار احساس خوشایندی برایش دارد). نمونه مجموعه برنامه صحت که به تعقیب میباشد عمومی است ؛ تمام مجموعه های که حاوی تعداد اعظمی مداخله های توصیه شده میباشد بدون در نظرگرفتن بعضی مداخله ها به قسم عمده به گوساله یک ساله تطبیق میشود در حالیکه دیگر به طور عمده برای گاو های شیرده تطبیق میشود .پس مجموع حقیقی شاید فرق کند ومربوط به قسم حیوان و مصارف فرق می کند و مربوط به که آیا مجموعه به گوساله؛ گاو ؛بقه یاگاو نر تطبیق میشود .کلینیک میتواند که این را به حیث راهنما با مصارف حیوان و مربوط به قسم گاو که توسط مالدار نگهداری میشود محاسبه نماید.

همانها در زمینه تولید این مثل را دارند ::«اول خیش، دوم میش، سوم گاو که کارها را ببرد از پیش» (ذوالفقاری، ج۱، ص۴۱۸). نایب رئیس ـ تا مرخصی تصویب نشدهاست بی اجازه محسوب میشود وقتی تصویب شد تصحیح میشود و بنده میخواستم استدعا کنم که آقایان اول مرخصی را بگیرند (صحیح است) بعد استفاده کنند والا غایب محسوب میشوند. برای اینکه مزاج عمومی مملکت و جماعت مریض است و مرض مهلک است و بطرف فساد وتباه میرود وقتی که یک جامعهای یک هیئت حاکمهای وضع ایدئولوژیش و رویه حکومتیش فاسد و خراب شد هر چند اشخاص نیک و پاکدام و قادر و قوی در راس آن حکومتها قرار بگیرند یا باید روز دوم اعتزال کنند از حکومت یا اینکه باید فاسد بشوند.

آیا این مجلس شورای ملی و مجلس سنا باید تضمین بکند اصول آزادی قانون اساسی را که در مملکت ایران تدوین شدهاست یا خیر؟ در جواب مرحوم پدرم گفته بودند بلی هست آن والی خیلی متوحش شده بودند و گفته بودند چطور هست مرحوم پدرم گفته بودند بلی هست نهایت بلشویکهای کرمان با بلشویکها روسیه یک تفاوتی دارند روسها میگویند همه چیز که همه دارند مال همه و هر چه هم ما داریم مال همه بلشویکهای کرمان میگویند هر چه همه دارند مال ما و هر چه هم ما داریم مال خودمان حالا هم نظر انگلیسها راجع به ملی شدن البته قطعی است که نظر دارند هر چیز که در مملکت خودشان هست مال خودشان است و هر چه هم در سایر جاها هست مال آنها است و ای کاش این رویه را ما هم تعقیب میکردیم و هر چه در مملکتمان هست مال خودمان میدانستیم و هر چه در سایر ممالک هست آنرا هم مال خودمان میدانستیم ولی باوجود این که شرکت نفت در انگلستان ملی شدهاست گذشته از این که نصف بیشتر سهام را دولت انگلستان دارد اگر در نظر بگیریم آن معاهده سری آن قرار مخفی را که بین شرکت نفت و امیرالبحری انگلستان هست و مالیاتی که شرکت نفت به دولت انگلیس میپردازد و سایر درآمدهای دولت انگلیس را از ممر نفت اگر تمام آنها را حساب کنیم میبینیم آنچه که از نفت ایران عاید خزانه انگلستان میشود بیش از ده برابر مبلغی است که به دولت ایران پرداخت میشود یعنی به صاحب اصلی نفت و فعلا هم کاری ندارم به این که توضیح بدهم که همین مبلغ مختصری را که بما میدهند با چه دسایس و با چه حیلی بدست مزدوران خودشای دوباره از ما پس میگیرند آقایان محترم برای اینکه توجه بکنند به این موضوع خواهش میکنم جریان قرارداد لکوموتیو جریان قرارداد لوله کشی و اینها را در نظر بیاورند و ببینند که چطور این چند لیرهای که بما میدهند خودشان پس میگیرند و در مقابلش هم هیچکاری نمیکنند یک سؤال دیگری هم کرده بودم و آن این است که اگر صنعت نفت ایران بدست ملت ایران استخراج شده بود آیا به این وسعت میرسید یا خیر؟

نایب رئیس ـ اگر آقای شوشتری اجازه بفرمایند ممکن است حق تقدم جنابعالی داده شود ولی بعد از ایشان نوبت جنابعالی داده خواهد شد. آشتیانیزاده ـ نوبت بندهاست اگر ایشان موافقت بفرمایند البته بنده صحبت میکنم. آشتیانیزاده ـ الان نوبت بندهاست. رشوه بازداده شود این را از کجا باید داد اینکار را کی باید اصلاح کند آقا این معانی هست میایند یک عده ناراضی میشوند از دوائر غله دوائر غله هر کجا توانستند هر قدر توانستند مگر اینکه از قدرتشان خارج بود مردم و مالکین و زارعین و دهاقین تمام را صدمه زدند و رشوه گرفتند از حیثیت انداختند اما با تمام این معایت ادارات غلات باین منحل شود نه خرید غلات (صحیح است) خرید غلات اگر منحل شود الان در گرگان شاید قریب صد هزار هکتار زیر زرع است و عملی که شدهاست یعنی بیاید برود.

شوشتری ـ اگر آقا اجازه بفرمائید (اشاره بآقای آشتیانیزاده) بازهم حاضرم ولی بعد از بنده بشما میرسد وفرمایشاتتان را خواهید فرمود(خنده نمایندگان) اجازه بفرمائید مطالب من مطبوع طبع شما واقع میشود. نایب رئیس ـ استفاده بفرمائید. نایب رئیس ـ پیشنهادی رسیده قرائت میشود. مگر در قسمت درمانگاه نرفته بودند چه جور میشود که فقط این یک عکس منتشر میشود این طبق یک نقشه بود شرکت نفت برای این که شماها و ماها و ایرانیان را مرعوب کند نقشه کشیده بود که این عکس برداشته شود و این را فوری فرستاده بودند آبادان که پشت جلد مجلسیه اخبار هفته چاپ شود ما این شرح را توی روزنامه نوشتیم یکی از کارمندان شرکت نفت بمن اطلاع داد که همان بعدازظهر دستور دادند در آبادان که آن عکس چاپ نشود و چند شماره دیگر در روزنامه خبرهای روز و مجله اخبار هفته همهاش یک عکسهایی از نور تگرافت با حال خضوع و خشوع یک جا میبینیم خم شده پهلوی والاحضرت شمس و یک جا دست بسته پشت سر سپهبد جهانبانی ایستادهاست آن کسی که جلو شاهنشاه ما این جور ایستاده بود پشت سر جهانبانی دست بسته ایستاده بود برای چه؟

برای اینکه یک تودهنی خورده بود جا خورده بود ترسیدند آقا دیدند چه کاری کردند و اگر ما نترسیم و اگر این رجال ما که مامور مذاکره هستند این قدر پست فطرت و این قدر فرومایه نباشند نور تگرافتها نمیتوانند بخودشان اجازه بدهند جلو شاه مملکت ما دستشان را پشتشان بگذارند و بهمین جهت است که میخواهیم و یقین داریم تمام نمایندگان وطنپرست هم به ما کمک خواهند کرد که دست این دزدان دریایی که را کوتاه کنیم روش سیاست استعماری انگلیس بصورت دو مکتب خاص و معروف در طول تاریخ جلوه میکند یعنی دو رویه استعماری در انگلستان وجود دارد ولی متاسفانه کریهترین و زشتترین روش متداول شده الان در این جا کتابی دارم نویسندهاش گاستون دو مرنین لابد آقای عامری میشناختهاند سایر آقایان هم که در دادگستری تشریف داشتند میشناسند مدتی مستشار مملکت ما بودند در ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ این کتاب به اسم مسائل ایرانی است و در ۱۹۱۶ منتشر شده این کتاب مال کتابخانه خودتان است آقای دکتر هدایتی، مال کتابخانه دانشکده حقوق است و یک ارزش تاریخی هم دارد زیرا یک یادداشتهایی از مرحوم داور در حواشی آن نوشته شدهاست و معلوم است که آن مرحوم هم این کتاب را خواندهاست و مطالعه کردهاست، این شخص علاوه براین که مستشار حقوقی دولت از آن بوده مدتها نیز استاد مدرسه علوم سیاسی قدیم بوده و لابد قدمای حاضر در مجلس که آن مدرسه را خواندهاند یا شاگرد آنجا بودهاند یا همکار او بودهاند..

یک فرش کهنه تنها وسیلهای است که برای معرکه خروسها لازم است و این زبانبستهها روی فرش با هم گلاویز میشوند تا پس از پریدن اگر روی زمین بیفتند، به دلیل سنگینی بدنشان آسیب نبینند. دکتر بقائی – چشم تمام آن مطالب دور نفت دور میزند و ما که برای حفظ مشروطیت و برای حفظ قانون اساسی قسم خوردهایم میخواهیم وضعی پیش بیاوریم که مقام شامخ سلطنت محفوظ و مصون بماند میخواهیم طوری بشود که دیگر نتوانند یک جاسوس بینالمللی مارکدار را به شاه تحمیل کنند ما برای این است که میخواهیم دست شرکت نفت و انگلیسها را در این مملکت کوتاه کنیم در زمینه سلطه بیگانه اجازه میخواهم که یک بحث کوتاه و مختصری که لازم است عرض کنم تا قضاوت ما از روی انصاف و عدالت بشود آن بحث لازم تضاد و متناقض کاملی است که بین تمدن انگلیس و سیاست خارجی آن کشور است زیرا بطور تحقیق عمل سیاست استثماری و استعماری انگلیس با روح و ایدهآل قاطبه ملت آزادی خواه انگلیس تناقضی دارد فراموش نکنید که ملت انگلیس اولین ملت آزاد دنیا است تمام ملل مشروطیت را در قرون اخیر از انگلستان گرفتهاند و در پرتو یک نوع تربیت خاص اخلاقی و اجتماعی انگلیسها در دنیا ملتی درست کردند که دارای یک وضعیت ممتازی هستند در قرن هیجدهم در موقعی که در فرانسه استبداد برقرار بود مونتسکیوها.

دیدگاهتان را بنویسید