ولایات – دانش

لذا چون شاهنشاه را در ده ملن(3) تنها دیدند او را بزنجیر کشیدند و خزانه و اثاثهء شاهی را غارت کردند و به راه افتادند. چون خود زردشت عنوانی اسطوره ای( زمان تاریخی مَعیّن ومکان جغرافیائی مشخصی ندارد )، لذا همانند: آدم، نوح، ابراهیم و رستم و..شخصیت تاریخی نیست، « گات » های منسوب به او، ومحل و زمان رواج زبان اوستائی وبالاخره مردمانی که به آن متکلم بودند، همه اسطوره ای ( بی زمان و لامکان ) می باشند و نه تاریخی. ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت.

است: چو بالا پسند تناور که چون او نتابد ز بالاي گردون سه خواهر. بالا رفتن شاخه های خرمابن و دراز شدن آنها. اسکندر سردار خائن را بی پاداش نگذاشت بدین ترتیب که فرمان داد تا اعضای وی را به شاخه های چند درخت که به نیرو بهم نزدیک ساخته بودند بستند و آنها را ناگهان رها کردند، بدینسان هر شاخهء درختی عضوی از اعضای خائن را با خود برد. 1) والی باختر و سردار داریوش سوم در جنگ با اسکندر بود. این سردار خائن به دستیاری نبرزن(2)سردار دیگر داریوش و برازاس والی رُخَج و سیستان عهد و پیمان بسته و نقشهء خائنانه ای را پی ریزی کرده بودند که داریوش را دستگیر کنند و اگر اسکندر آنها را تعقیب کرد برای جلب ملاطفت وی ولینعمت خود را باو سپارند و پاداش خیانت خود را دریافت دارند و اگر توانستند از دسترس اسکندر بدور مانند، ممالک داریوش را بین خود تقسیم کنند و بجنگ با اسکندر ادامه دهند.

کسانی که تصور می کنند که زبان “دری” لهجهء “پارسی یا فارسی” ایرانی است، هم اشتباه می کنند. واقعا عجیبه که در افغانستان بخاطر زبان فارسی راهپیمایی می کنند ولی ظاهرا در برابر هجوم کلمات انگلیسی سکوت کرده اند . بالابرکشیدن. بلند شدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فرهنگ شعوری ج 1 ورق 186 و بسولیدن و بشوریدن شود. رجوع به شعوری ج 1 ورق 217 و بسور شود. بسور. نفرین و دعای بد باشد. دعای بد و نفرین. دعای بد باشد و آن را نفرین گویند.

در برهان بمعنی نفرین و دعای بد آورده و بسوریده بمعنی نفرین کرده و با لام نیز بسولیده آمده و رشیدی ببای پارسی و شین معجمه نیز گفته است. خاستگاه اصلی اوستا در گستره­ی جغرافیایی شرق کویر یعنی ائیرینم وئجه تاریخی واقع است که مرکز آن سرزمین بامیان کنونی است. اما به نظر نگارنده، اوستا معنای دیگری دارد که در میان هزاره­ها رایج است. بین این دسته و دستهء کوههای غربی و جنوبی حوضهء چندی (از جمله اصفهان) قرار دارد.

امروزه انواع مختلفی از فرهنگ لغت وجود دارد که دیکشنریهای همه منظوره رایجترین آنها هستند. او فرهنگ نامهها را ابزارهایی میداند برای ساخت واقعیتی که مدعی ثبت آن اند، و مدعی است آنها میتوانند مولفان و مفاهیمی را که وجود ندارند به وجود بیاورند و بر عکس دربارهٔ مفاهیم یا مولفانی که وجود دارند خاموش بمانند. نادرشاه با وجود سعی در رفع مایهء عداوت بین اهل ایران و همسایگان سنی آنها در دفع تجاوز ترکان عثمانی کوشید و در طی چند جنگ بلاد مفتوحه ی ایران را از آنها مسترد کرد و روسیه را با تهدید و پیام از ایران براند، و در صدد تشکیل بحریه نیز برمی آمد که مجال نیافت.

کامل که درسال 1951همچون اثری جداگانه بزبان اردو چاپ شده وجود دارد، که شوربختانه من از طریق نقل قولهای بیوگرافیک از آنها آگاهی دارم. شایان ذکر است که شما می بایست پس از دریافت نرم افزار با حجم سبک، جهت دانلود کامل واژه نامه مجددا به اینترنت وصل شده و حجمی حدود 30 مگابایت را مستقیما از طریق گوشی خود دانلود نمایید! شماره 6- فرهنگ (جيبي) فارسي که مختصر فرهنگ شماره 5 در يک مجلد جيبي است براي نوآموزان و مبتديان و مراجعه سريع ديگر علاقهمندان است. این کلمه در فرهنگ ها و متون فارسی به نسودی تصحیف شده است.

بسولیده و بسوریده، نفرین کرده، و بعضی ببای فارسی و شین معجمه گفته اند. نفرین کردن. نفرین کنانیدن. سترون کردن با وسایل فیزیکی از گرماي خشک و گرماي مرطوب و یا گرماي منقطع استفاده میکنند. متاسفانه سیاست دولت پوشالی نیزهمین را تبلیغ میکنند. کسان ديگری همچون ميرزا آقاخان کرماني و سپس دهخدا، جمال زاده، هدايت، نيما و ديگران، رهرو راه او شدند و با اوج گیری کوششهای رهايی جويانه و آزادی خواهانه در دورهی جنبش مشروطه خواهی و پس از آن و گسترش انديشه ی ملی گرايی و رويکرد به ريشه و بنياد، نوشنن به فارسی خالی از واژههای عربی و يا با کاربرد شمار هرچه کم تری از آنها، به دستور کار نويسندگان نوجو در عرصهی مبارزهی ملی برای رسيدن به ناوابستگی و آزادی و برقراری نهادهای يک جامعهی مدنی و دولت مردم سالار و پيشروِ امروزين تبديل شد.

همچنین آن جا که محمد ظهیری سمرقندی مولف سندباد نامه، دربارۀ نگارش پیشین این کتاب که خواجه عمید ابوالفوارس قنارزی در سال ٣٣۹ هجری از پهلوی به فارسی ترجمه کرد، مینویسد: «این کتاب را (قنارزی) به عبارت دری پرداخت، لکن عبارت عظیم نازل بود و از تزیین و تجلی عاری و عاطل . نام زنی از عرب که بواسطهء او جنگ عظیم میان دو قبیله واقع شد از این جهت در شآمت ضرب المثل گشت و گویند: هذا اشأم من حرب بسوس. بلادی که مفتوح میشد اراضی آنها بتملک مسلمین درمی آمد و مهاجرت و سکونت اعراب در این بلاد سبب تأمین استیلای عرب و موجب نشر و توسعه و ترویج اسلام در آن بلاد میشد.

این طیف ازآنانی كه طرد بی قید وشرط لغات خارجی و بخصوص عربى را خواهان اند، 4 تا كسانی كه خواستار اقدامات محتاطانه و سنجیده هستند را در بَر می گیرد. اشتری که شیر ندهد بی نواختن. شتر ماده ای که بی گفتن کلمهء بس بس دوشیدن ندهد. ناقه ای که بی ابساس دوشیدن ندهد. دیباجی (از کتاب شاعران بی دیوان چ مدبری). نفس من برتر از آنست که مجروح شود / خاصه از گب زدن بیهده ی بی بصران (دیوان انوری ?

در هرحال بسوریدن و بسولیدن مصدر آنست. واژه جدید از ویرایش دوم کتاب در ۲۰۰۳ میلادی از عنوان کتاب حذف شد. تذکرة الملوک چ دوم ص8). غلبه نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج). ترش رو گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). تیز و ترش و ترش رو و بداخم. بالاخره میهن پرستان ایتالیا در 1921م. نهضتی تشکیل دادند که منجر به پیدایش فاشیسم گردید و رهبر آن بنیتو موسولینی گردید وی خدمات قابل ملاحظه به ایتالیا کرد.

7- د افغانستان پیشليک لومریتوک : اين کتاب از طرف مؤسسه نشراتى کتاب بيهقى در سال ١٣٥٣ هـ ش در ٣١٨ صفحه به چاپ رسيده است. در این پیوند، خصوصن با عربها، تاثیر متقابل انجام گرفته است. درنامهای الینگار و الیشنگ که جای بود و باش پشه یی ها بوده و حال نیز اکثر پشه یی ها در این مناطق و اطراف آن سکونت دارند و نیز د اله سای ریشه کلمه الینا موجود بوده و الینگاردرزبان پشه یی معنی جای و خانه الینا را میدهد. بدبختانه اوراق مسوده را که پراکنده و متشتت بودند، بعد از جستجوی زیاد به دست آوردم که هیچ منبعی و یا مآخذی درآن یاد داشت ها به دست نیامد.

کار دارم و به هیچ نوع از صحبت او خلاصی نمی یابم. او گفت دعایی کن تا مرا حق تعالی خوبروتر از زنان بنی اسرائیل گرداند. نام زنی است از بنی اسرائیل که شوهرش را سه دعا مستجاب شده بود و بشئومت و حماقت آن زن هر سه دعای او بی موقع ضایع و هدر شد. نام زنی است از بنی اسرائیل که سه دعای مستجاب شوهرش را ضایع و باطل کرد و در شآمت و حماقت ضرب المثل گشت. سیاه گشت. (مجمل التواریخ والقصص).

دیدگاهتان را بنویسید