پیوست:فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی – ویکیواژه

با آنکه میدانم صفحۀ فسبک دوستان، مجال پرگویی بیشتر را ندارد، ولی از خداوند توفیق میخواهم تا علاوه از فسبک، این نوشته را در سایتهای دیگر انترنتی که گنجایش بالائی از نوشته ها را دارد هم، انتشار دهم. پس، گاهی به این فکر میافتم و خدای نخواسته میپندارم که نشود همدیاران و همزبانان من نسبت به همۀ این دستآوردهای علمی حسادت بورزند، و تحمل حضور این آفریده ها را در تاریخ سرزمین خویش نکنند؛ و بگویند که چرا ما این کار را نکردیم؛ حال که من این دستآورد را نداشته باشم؛ هیچ مهم نیست که فلان آقا، عمری زحمت کشیده و کتابی را انتشار داده؛ حیف وقتم که آن را بخوانم و روی آن ابراز نظر نمایم؛ ولو مربوط زبان مادریم باشد.

در حالت رایگان باید در طول استفاده از برنامه به اینترنت متصل باشیدکاربرانی که قبلا برنامه را خریداری کرده اند نیازی به پرداخت مجدد نیست و فقط کافی است با همان نام کاربری قبلی بازار نسبت به ارتقا برنامه اقدام کنند- برنامه جهت کارایی بدون مشکل نیاز به دستگاه با پردازشگر قوی و دوربین با قابلیت اتو فوکوس دارد. در مورد کتاب “تاریخ شغنان” و کتاب “دستور زبان شغنانی” هم با عین مشکل مواجه بوده ایم؛ تا حال بخاطر ندارم که همزبانان ما خاصتاً قشر روشنفکر، روی این دو کتاب ابراز نظر مثبت و یا منفی نموده باشند، و کاملاً در مورد چاپ این دو کتاب هم بیتفاوت بوده اند، و بعد، من به این طلسم هیچگاهی پی نبردم، که اهل کتاب و قلم باشی و برای اولین بار در بارۀ زبان مادریت کتابی نوشته و به چاپ رسیده باشد، ولی تو نسبت به آن هیچ واکنشی نشان ندهی؟

زبان پشتو از زمان مجاهدین و طالبان تا امروز کاملا تغییر کرده و تحت تأثیر زبان پشتو و اردوی پاکستان قرار گرفته کاملا پشتوی افغانستان خراب شده است و کسی اصلا اعتراز نمی کند. در عین زمان به آگاهی رسانیده بودم، که میخواهم کتاب را مفصلتر در فرصت بعدی به خدمت دوستان و علاقمندان زبان شغنانی معرفی نمایم. عین سجول؛ چشمهء بسیار آب. در عین زمان، زبان شغنانی را کاملاً دوست و آشنای زبانهای عربی، پارسی دری، پشتو و حتی اردو قرار داده است، و مهمتر از همه شغنانیهای بدخشان تاجکستان نیز به سهولت میتوانند از آن استفاده نمایند، که در واقع زبان خود شان است، و ما میخواهیم که زبان و فرهنگ زبان برای مردم باشد.

سه نامى بودن يک زبان باعث تفرقه اندازى حاکمان پشتون شده است – ولى از “ثالث السم” سه لقبه بودن پشتون ( افغان, پهتان و روله) همين خود پشتون هم سؤاستفاده مى کند. با این شیوه، تلفظ هر واژۀ زبان شغنانی به بسیار آسانی صورت میگیرد. این لغتنامه loghatnameh ، بزرگ ترین اثر علی اکبر دهخدا است که در 16 جلد به چاپ رسیده است، که بیش از ۴۰ سال از عمر او صرف آن شد. حال بصورت قطع شغنانی زبانها، در خواندن و تلفظ نمودن واژه های “فرهنگ آریایی” هیچ مشکلی ندارند، و من یقین دارم و بار بار امتحان نیز کرده ام، که آدمان باسواد غیر اهل زبان شغنانی نیز با استفاده از این حرکات عربی، واژه های کتاب را بصورت بسیار خوب، هم میخوانند و هم درست تلفظ میکنند ولی صرف معنی آن را نمیدانند، مگر اینکه به معنی واژه در متن کتاب مراجعه کنند، که این خود بزرگترین امتیازی است که این “فرهنگ” آن را کمایی نموده است.

و اما واژه هاى فارسى به پشتو بشکل مصدرى با پيسوند “ژيى” يا گي بکار برده مى شود. نفت و مشتقات آن مثل امروز شناخته شده نبوده، ولی از این سخن روشن می شود که مردم آن روزگار از چشمه های طبیعی نفت بهره می برده اند؛ امروز مرکب سازان در تولید انبوه از دوده ی کارخانه نورد اهواز استفاده می کنند، در تهران روبروی مسجد شاه سابق در خیابان بوذر جمبری برادران رنگ چی و برخی از فروشندگان حرفه ای رنگ که در انواع رنگ ها شناخت کافی دارند، همه گونه دوده را می شناسند، نگارنده درسال 1369 و پس از آن با آن ها دیدار داشته است؛ به هر حال تهیه دوده اگر چه به روش قدیم دشوار است اما تهیه آن به شیوه های جدید کار سهلی است.

بنااً در تلفظ درست و دقیق واژه های زبان شغنانی، من از حرکات کمکی زبان عربی استفاده کردم، که مردم ما با آن آشنایی کامل و طبیعی دارند، و این حرکات را من معادل واولهای انگلیسی در این زبان به کار گرفتم. لکسيکن و يا فرهنگ و يا ديکشينرى يک زبان قابل گشترش است وميتواند واژه هاى بى شمارى بيگانه را از آن خود سازد و اما چيزى را که نمى تواند تغير دهد آن سيستم مرکزى زبانى است.

در بحبوحۀ املا نویسی در زبان شغنانی، نظریات متعددی عرض وجود نمود و هر مکتب خوانده ای، املای “من درآوردی” خود را عرضه کرد، و در صورت امکان از آن دفاع هم مینمود، تا جائی که این حوادث منجر به اختلافات شدیدی در عرصۀ املای نویسی در زبان شغنانی در این طرف دریا شد، و این مشکل هنوز هم به قوت خود باقیست و جریان دارد. ولی اینجا نیز ضرور میدانم تا آنچه که در داخل کتاب نیامده به آن اشاره صورت بگیرد.

پشتوی افغانستان بهترین و پاکترین پشتاو است و از قواعذد دستری خوبی برخوردارد است اما زبان پشتوی پاکستان بسیار ناهمگون و نا متجانس ای ولی باز هم وارد زبان پشتوی افغانستان شده است. زبان شناسى اين مهم را علاجى کرده وحل کرده است. 1 – قسمت شمال شرقی جزو کشور انگلستان و شهر مهم آن «بلفاست»(2) است. و در قسمت سوم دو جمله دیگر به عنوان مثال های تکمیلی را در جدول مطالعه می کنید.

و اما همين دوحرف تقلب “پته خزانه” بر ملا ساخت چونکه دانشمندان غربى ادعا کردند که دراين اثر از آوازها (دو حرف ځ و ڼ) استفاده شده که هم حرف ځ و هم حرف ڼ درسال ١٩٣٦ اختراع شده است . با وجود که زبانشناس لورنس راضى شده بود که همان قسمتهاى که درآن ثبوت براى تقلب پيدا نشده همان مورد قبول دانشمندان قرار گيرددرآن را به عنوان انتولوژى پشتو به رسميت شناخته شود. اگر دست ما بود حتما تهیه می کردیم. با تشکر از این ، با اضافه کردن یک ترجمه جدید ، ده ها تن از ترجمه های جدید را ایجاد می راهنما واژهنامهها Glosbe ما و ببینید که چگونه دانش مال شما کمک می کند تا مردم در سراسر جهان.

صاحب بریدان و قضاة و صاحب دیوان خداوند باشند و مال می ستانند و بما میدهند به بیستگانی. مال ایتام و عجایز چون شیر مادر حلال دانند. داخل کردن سر پستان ناقه را در دهان بچه تا شیر مکیدن آموزد. همدیاران و همزبانان من، همینکه فرصت درس خواندن را در محلات خود نصیب شدند، در صد بیش از 80، همه راهی مکاتب و مدارس شدند، که در این میان، دختر خانمها نیز از پسران عقب نافتادند و همه بصورت مداوم تا امروز، به تحصیل و تعلیم مشغول اند، که این امر باعث شده، که همۀ ما به این میبالیم که ما مردم تحصیل یافته و مردم خیلی با فرهنگ هستیم.

یکی اینکه، همزبانان من یعنی شغنانی زبانها، خصوصاً آنانی که صاحب سواد تعلیمی اند و خواندن و نوشتن را آموخته اند؛ یا در مکاتب و مدارس و یا هم بطور خود آموزی در خانه های خود، همواره از نداشتن الفبای زبان شغنانی و نداشتن مراودات تحریری به زبان مادری خود نالیده اند و بشمول خودم حسرت میکشیده ایم. حال مطمئن شده ام، که واژه های شغنانی این فرهنگ را همه کس خوانده میتواند، هم شغنانی زبانها و هم غیر شغنانیها، کافیست که سواد داشته باشند و زبانهای پارسی و پشتو را خوانده بتوانند.

این توضیحات اطلاعات به مراتب ریزتری را درباره هر واژه مطرح می کنند. از طریق آن می توانید فلش کارت خود را بسازید یا از فلش کارتهای از پیش ساخته شدهی خود این نرم افزار استفاده کنید. نرم افزار فرهنگ لغت معین فارسی ، برنامه ای ساده اما فوق العاده پر محتوا و کاربردی برای کامپیوتر می باشد که در آن می توان با جستجویی ساده به معانی و اطلاعات کامل ، کلمه ی مورد نظر خود دست یافت . نسخه اصلی در نرم افزار و اپلیکیشن دیکشنری لانگمن و همچنین به صورت PDF موجود است.

در مورد بعضی از خصوصیات اصلی این “فرهنگ” در متن آن از طریق مقدمه ها و پیشگفتارها و بعضی یادداشتهای دیگر تفصیلیتر پرداخته ام، که در صورت مراجعه به خود کتاب، اطلاعات بیشتری دستیاب خواهد گردید. حمله نمودن و اندازه کردن بحري و شاهین شکاري بجانب شکار خود. ایستادن و آغاز نمودن. ایستادن باد؛ از حرکت بازماندن هوا. را هم باخود ببرند و دست از سر این ملت زجر کشیده بردارند.200 سال ظلم بس نیست؟ شما باید بدانید که Glosbe کلمه ذخیره نیست بلکه ایده از چه کلمه به این معنی است. ج – چوپانیان که با سلطنت شیخ حسن کوچک بن تیمورتاش بسال 738 ه .

ق. شروع شده و به امیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح به سال 389 ه . بهر حال، یادم آمد چیزی که گفتنش در مورد سرنوشت این زبان خیلی ضروری است؛ وقتی سرزمین بزرگ بدخشان و خاصتاً سرزمین شغنان در زمان امیر عبدالرحمان خان به دو کشور جداگانه تقسیم شد – که بحث سیاسی است – این زبان نیز در داخل دو فرهنگ مجزا از هم، ناچار به زیست شد. به این صورت که سعی کنید روزانه حداقل 30 دقیقه برای یادگیری لغات انگلیسی زمان بگذارید. جدای تلفظ، شما می توانید معنای لغت را در قالب توضیح انگلیسی مشاهده نموده و همچنین برای حدود 170.000 واژه، مثالهای متعدد و معانی گوناگون آن را به زبان انگلیسی مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید