گاوآهن تسمهای – از ادوات پرکاربرد در صنعت کشاورزی – تولید شده توسط شرکت اوریاد

من عقیده مندم اگر حتی واقعا اینقدر همت نداریم اینقدر شهامت و پشتکار نداریم که برای رفع ضروریات اولیه و عوامل تجملی خودش بتواند کار بکند و صادرات را زیاد بکند حق ندارد اینقدر مخارج فراهم کند بایستی وسائل صادرات را در کشور فراهم کند و آن قسمتی را که البته ذخیره ارزی ماست آنرا بیشتر بمصارف تولید و ازدیاد سرمایه بکار ببندد بنظر بنده این حق وحقوقی را که عرض کردم طبیعه بنده را بنکته دیگری متوجه میدارد و آنهم یک نوع دموکراسی وطنی است که در این کشور بعد از شهریور بوجود آمد یکنوع حس عصیان و استثناء در تمام ما هست اول از خود بنده سرچشم میگیرد باین معنی که من خیال میکنم باید مستثنی از این جریان باشم کاری که من باید بکنم دیگران نمیتوانند انجام بدهند بنابراین اگر عملی را ولو خلاف قاعده و قانون و رویه باشد من نتوانم باب انتقاد باب لج مالی باب همه چیز را مفتوح میکنم و حال اینکه دموکراسی واقعی و دموکراسی طبیعی در مقابل هر حقی یک وظیفه گذاشته و کسی حق ندارد از آن دم بزند مگر اینکه بوظائفش که طبعا و قانونا باو واگذار شده عمل کند بنده تصدیق میکنم که انتخابات تهران بهترین نمونه بی مهری مردم نسبت باین دستگاه بود خود بنده تصدیق میکنم و شاهد واضح بود از طرف دیگر هم این مد جدیدی که اختراع شدهاست و انتقاد را پایه ارتقاء تشخیص دادهاند با اینهم من مخالفم و یقین دارم اهالی محترم تهران هم نیک را از بد تشخیص میدهند و حاضر نیستند این ملاطفت و حسن استقبالی که معمولا میشود از جاده موفقیت و صراحت خارج نشود وبنده بیک قناعت میکنم ـ هزار نکته باریکتر زمو اینجا است نه هر که سر نتراشیده قلندری داند (نورالدین امامی ـ به آقای کهبد مراجعه کنید) (خنده نمایندگان) این شدت انتقاد طبعا ایجاد یاس میکند و بنظر بنده یاس ام الفساد است دشمنان ایران آقایان جز اینکه شما را بطرف یاس و حرمان راهنمائی بکنند و مجبورتان بکند که از همه چیز از همه کس ماموس بشوید نظر دیگری ندارند (صحیح است) بدلیل آنکه آن زمانی آنها میتوانند مسلط بر این مملکت بشوند و آن زمانی میتوانند در شما رخنه کنند که تصور بکنند و بدتر از آنهم خود شما تصور کرده باشید که قادر بر اصلاح امور خودتان نیستید آنوقت است که شما میروید وتسلط آنها را قبول میکنید پس بنابراین دشمنان ایران آن کسانی هستند که پیوسته حس یاس ناامیدی و بدبینی و لجن مالی وافترارا در این مملکت ایجاد میکنند (صحیح است) آقایان بیائید یک قدری بخود بیایم به بینیم کجا هستیم و چه باید بکنیم مردمی آمدهاند قبول مسولیت کردهاند آمدهاند با یک ایمانی کار بکنند من نمیخواهم بگویم موافقت ابد با اینها بکنیم ولیکن اجازه بدهید که اقلا نمایش بدهند که چه کارهاند تصور میکنم حتی دشمنان منصور الملک منکر این اصل نباشند که او مرد عمل است (صحیح است) از اینکه خود جناب آقای نخست وزیر تشریف ندارند استفاده میکنم چون یکی از دوستانی که با ایشان خیلی آشنائی دارند میگفت آقای منصور الملک مثل یک تسمهای است وقتی دست بزنید خیلی نرم است ولی هر چه بکشید پاره نمیشود بنظر بنده این بهترین توصیفی است که در وضعیت ایشان آمدهاست وخیال میکنم در وضع موجود یک همچو آدمی لازم است، لازم است که نه پاره بشود.

چون اساس کار بنی اسرائیل بر ایراد و بهانه گیری بود، مجدداً در مقام ایراد و اعتراض برآمدند که این نام و نشانی کافی نیست و خدای تو باید مشخصات دیگری از گاو موصوف بدهد. ترکیب اسید آمینه ای حاصل از مواد هضمی که در روده کوچک جذب می شوند، غالباً از نظر اسیدهای آمینه ضروری دچار کمبود می باشند. این پدیده، از تخمیر طولانی علوفه مرطوب، بالا رفتن سطح اسید و فرآوردهای حاصله از تجزیه پروتئین در شکمبه، ناشی میشود. سیلاژ دارای PH بالا (اسید کم) فسادپذیر بوده و از نظر مواد مغذی فقیر میباشد.

میزان رطوبت بدست آمده از اندازهگیری به روش مذکور را در جدولی وارد نموده و براساس آن، مقدار سیلاژ مصرفی حیوان را تعیین نمائید. توصیه میشودکه در صورت استفاده از مخلوط TMR (جیرههای مخلوط) ترازدار، رطوبت سیلاژ بصورت هفتگی توسط یک ترازوی میکروویوبر بر حسب گرم اندازهگیری شود، تا از مصرف مناسب ماده خشک سیلاز اطمینان حاصل شود. PH اسیدینه سیلاژ ذرت و یا غلات باید کمترکمتر از 4/2 و سیلاژ لگومینهها کمتر از 5/0 باشد.

شما می توانید یک جایگاه در یک بالکن را کرایه کنید، یا می توانید بلیط تهیه کنید و از رینگ گاو بازی به تماشای مبارزه با گاو بنشینید. باشد. اینکه دام در شرایط مناسب با داشتن تغذیه خوب باشد می تواند در وزن گیری آن و یا برعکس موثر باشد. بنابراین قوی نگه داشتن سیستم ایمنی بدن بسیار مهم است. درصورت مصرف زیاد سیلاژ، باید کاهش مصرف ماده خشک به میزان 0/02 درصد وزن بدن بازاء هر درصد رطوبت مازاد بر 50درصد رطوبت جیره غذایی را انتظار داشت. وقتیکه دمای محیط از 80 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی از 80درصد تجاوز نماید و یا جمع آن دو برابر 140 باشد، تنش حرارتی به حیوان دارد میشود.

جیرههای دارای رطوبت کمتر و یا بیشتر باعث میشود که حیوان غذای کمتری مصرف کند. بازا هر2/2 درجه فارنهایت، افزایش دمای محیط بر پایه 75 درجه فارنهایت، تقریباً 3/3درصد از مصرف ماده خشک گاو کاسته میشود. این گاو دارای جثه ای بزرگ و شاخ های متوسط است و وزن گاو نر سمینتال حدودا ۱۰۴۳ تا ۱۱۷۹ کیلوگرم و وزن گاو ماده این نژاد ۶۵۸ تا ۸۱۶ کیلوگرم است. گاو باید 8 تا 10 هفته بعد از زایمان به پیک تولید برسد. تولید شیر تلیسهها بعد از پیک، روزانه به میزان 0/2درصد کاهش مییابد و این میزان در گاوهای مسن 0/3 درصد میباشد.

چنانچه گاو در وضعیت سر رو به پایین باشد مانند حالت چرا کردن، زمان بیشتری را صرف غذا خوردن میکند و در نتیجه ضایعات غذایی کاهش و تولید بزاق افزایش یافته و ظرفیت بافری شکمبه بهبود مییابد. بافرها می توانند مصرف ماده خشک را افزایش داده و تثبیت کنند، تولید پروتئین میکروبی شکمبه را افزایش دهند و هضم فیبر را بهبود بخشند. ۱- جیره را از لحاظ پروتئین خام، پروتئین محلول مصرفی، پروتئین عبوری، علوفه و NDF، کلسیم، منیزیم، سدیم و کلر مصرفی هم برای گاوهای خشک و هم شیرده متوازن کنید. گاوها باید بعد از شیردوشی، جهت تحریک بیدرنگ مصرف ماده خشکDMI، علوفه تازه موجود در آخور را مصرف کنند.

در یک متر مکعب از یک سیلو حدودا ۶۰۰ کیلو علوفه سیلویی گنجانده می شود. برای هر گاو باید 60 تا 75 سانتیمتر آخور در نظر گرفته شود. اندازه مناسب برای سرپستانک های جلو حدود ۵ تا ۶ سانتی متر وبرای سر پستانک های عقب ۴ تا ۵ سانتی متر است. یک برنامه نوردهی روز-کوتاه برای گاوهای خشک مناسب تر است. گاوهای نژاد هولشتاین، بیشترین حجم شیر را تولید می کنند. گاوهای هلشتاین به بیشترین تولید کننده شیر با کمترین درصد چربی شهرت یافته اند.

گاو در ازاء تولید هر کیلو گرم شیر10 لیتر آب مصرف میکند. فاصله آب تمیز تا آخور نباید بیش از پانزده متر باشد. آخورها باید هر روز تمیز جارو شوند، بخصوص در موقعی که هوا گرم میباشد. با جارو کردن خوراک موجود در آخور، گاوها به خوردن ترغیب میشوند. بالا بودن نسبت پروتئین به چربی شیر ممکن است به دلایل مشکلات موجود در تست چربی باشد. چنانچه گاو به پیک مورد انتظار نرسید، میزان پروتئین جیره باید کنترل شود. در صورتیکه گاو دارای پیک خوب ولی فاقد تداوم شیردهی مناسب باشد، میزان انرژی جیره باید مورد بررسی قرار گیرد. ولی اگر در سطح مرطوب به کار گرفته شود به خوبی عمل نمیکند و آن چیزی که مورد انتظار است نمیشود.

چنانچه مقدار مصرف غذا کمتر از حد معمول باشد، باید کربوهیدراتهای غیر فیبریNFC، طول فیبر و سطح آنها را در جیره غذایی، مورد بررسی قرار گیرد. بطور دورهای، فشار آب آبخوریها را بازرسی کنید تا از وضعیت مطلوب تامین آب مورد نیاز گاو مطمئن شوید. بازای هر گاو باید 4 فوت مربع (2/1 متر مربع ) پنجره جهت تامین نور در نظر گرفت. شبها با روشن کردن چراغ در اصطبل و یا بهاربندها، حیوان ترغیب به خوردن میشود.

جیره گاوهای انتظارزایش بایستی تمرکز خود را بر مصرف علوفههای حاوی پتاسیم بگذارند که خیلی دارای خواص کاتیونی زیاد است و سبب جلوگیری از جذب کلسیم میشود. توصیه میشود که در صورت گرم بودن هوا، حداقل 60درصد جیره غذایی در هنگام شب تغذیه شود. پایینتر بودن نسبت پروتئین به چربی ممکن است به دلایل زیر باشد. اگر یک گاو انرژی یا پروتئین کافی مصرف نکند، تولید شیر حیوان کاهش می یابد. نسبت پروتئین شیر به چربی باید تقریبا 0/9 برای گاوهای نژاد براون سوئیس و شورت هورمون شیری، 0/85 تا 0/88 برای گاوهای نژاد هلشتاین و آیرشایر و تقریبا 0/80 برای گاوهای نژاد گرنزی و جرسی باشد.

گاوآهن خیش یا برگردان دار : این مدل که پرکاربردترین و پرمصرف ترین نوع گاوآهن محسوب می گردد با توجه به ساختار ، مقدار مشخصی از خاک را با عمق بین 10 تا 40 سانتیمتر را برداشته و بر اساس نوع گاوآهن و چرخاندن خاک با زاویه 35-45 درجه به سمت دیگر بر می گرداند. برای کاهش اسیدوز و دیگر ناراحتی های گوارشی بافرهای شیمیایی نظیر بی کربنات سدیم استفاده کنید .

غذاهای کپکزده که تعداد کلنی کپک در هر گرم آنها متجاوز از 1000 باشد، ممکن است اختلالات گوارشی ایجاد نماید. در صورتیکه آب آلوده و دارای باکتریهای زیادی باشد، کلر به آن اضافه کنید. همچنین، کنترل مقدار آب و خوراک از نظر کپکزدگی ضروری است. در این مرکز، ارزیابی ژنتیکی در گاو هلشتاین و برای صفات تولید شیر، مقدار چربی شیر، درصد چربی شیر، سخت زائی و صفات تیپ انجام می شود. میزان تولید شیر گاوها، به عوامل مختلفی بستگی دارد. گاوهای گرنزی اندکی دیرتر از گاوهای جرزی بالغ می شوند و قدرت چرای آنها هم به خوبی گاوهای جرزی نیست رنگ بیشتر گاوهای گرنزی زرد آهویی است که گاهی لکه های سفیدی نیز دارد.

پس در نتیجه قیمت آن نیز با رشد ارز، افزایش میابد. مضرات گوشت مرغ و خروس سیاه نیز زمانی بروز پیدا خواهد کرد که فرد بیش از اندازه آن را مصرف کند که در نتیجه سبب بروز چاقی و فشار خون و بیماری های قلبی خواهد شد. این نژاد می تواند در کوتاه مدت تعداد زیاد بره مرغوب متولد کند و سبب افزایش جمعیت گله شود. کاهش این زاویه، کارکرد خیش را در خاکهای سست و ترد و یا زمینهای با کلش و بقایای گیاهی زیاد اصلاح میکند. میزان کنسانتره در جیره غذایی ممکن است باعث کاهش مصرف غذا و پائین آمدن چربی در تست شیر شود.

در گاوهای متوسط تولید به دلیل کاهش تدریجی تولید و افزایش ماده خشک مصرفی، میزان احتیاجات تا حدودی نسبت به دورۀ پرتولید کاهش می ­یابد. گاوها با پتانسیل ژنتیکی بالا دارای پیک تولید بالاتری بوده، دیرتر به پیک میرسند و از تداوم شیردهی بهتری برخوردارند. تلیسههای شکم اول، تقریبا به 25درصد پیک گاوهای مسنتر میرسند. گاو در ازاء هر پوند تولید اضافی در پیک تولید، 200 الی 225 پوند شیر اضافی در کل دوره شیرواری تولید میکند. میانگین بالاترین دو نوبت شیر، در طی سه تست اول DHI (رکوردگیری) باید به گونهای باشد که با متوسط دوره شیرواری 100 روزه پس از زایمان، بیش از 5 پوند اختلاف نداشته باشد اختلاف بیش از میزان فوق، نشاندهنده عدم مدیریت صحیح گاوهای شیری در مرحله اولیه تولید میباشد.

در اثر این کاهش، میزان تولید روزانه شیر، 5 تا 6 پوند تقلیل مییابد. درآمد مازاد بر هزینه خوراک، معیار مهمتری از سودآوری است تا نشان دادن هزینه خوراک بازای هر100کیلوگرم شیر. سن فرمین به عنوان یک جشنواره 24 ساعته مشهور است و ستاره اصلی این رویداد گاو ها هستند. این گاو در اقدامی زیرکانه در ابتدا هیچ واکنشی به مرد گاوباز نشان نداد اما در ثانیه های بعدی در کمال تعجب به این گاوباز ماهر حمله کرده و معادلات وی را بهم ریخت. خط 3 ،4 ، 6 ، 7 ، 8 و 9 نمونه­های منفی را نشان می­دهند.

دیدگاهتان را بنویسید